Kontakt2019-01-24T17:42:06+01:00

Impressum:

Naziv pružaoca medijske usluge: Medijski centar Klik 105 d.o.o. Zrenjanin
Matični broj: 21208833
Broj dozvole za pružanje medijske usluge: 485/2011-4
Adresa: Zrenjanin, Rade Končara 23/12
Telefon: (023) 53 53 11, (060) 055 4536
E-mail: studio (at) klik105.net (ubacite znak @ na odgovarajuće mesto)
Ovlašćeno lice za zastupanje: Vladimir Mušicki
Glavni i odgovorni urednik: Vladimir Mušicki